Hylte

I Hylte ser man IoT som ett värdefullt verktyg i arbetet att leverera en högre nivå av service till sina medborgare samtidigt som man effektiviserar bruket av sina resurser. Som ett steg i detta planerar man att inom kort införa en ny befattning som särskilt skall titta på digitaliseringsfrågor och de möjligheter ny teknik medför. Redan idag erbjuder man digital nattillsyn som ett frivilligt hjälpmedel inom hemtjänsten. En digital nattillsyn innebär att tillsynen utförs via en kamera istället för ett fysiskt hembesök av vårdpersonal vilket vårdtagare kan uppleva som störande. Det digitala tillsynsbesöket omfattar 30 sekunder som kan kan utökas med ytterligare en tillsyn görs om något verkar oklart. Vid fortsatt osäkerhet – eller om hjälpbehov föreligger – larmas vårdpersonal som besöker vårdtagaren.