Linköping

I Linlöping ser man IoT som en mindre del inom ett bredare insatser att digitalisera kommunens arbete i syfte att erbjuda bättre service och automatisera vissa moment där manuellt arbete inte tillför någon nytta. Inom sjukvården använder man sig av digitala lås som underlättar hemtjänstens arbete. Nyckellösa lås består av en liten dosa inmonterad på insidan av ytterdörr. Istället för att hemtjänstpersonal behöver bära med sig en stor mängd nycklar till olika lägenheter låser man upp genom att signalera dosan att vrida låskolven och på så vis låsa upp dörren. Denna signal skickas via en vanlig mobiltelefon som all hemtjänstpersonal bär med sig i sitt jobb. Då nyckellösa lås är batteridrivna måste dessa först”väckas” ur energisparläge, t.ex. genom att personal knackar på dörren. Därefter låser man upp dörren genom en app i den mobiltelefon vårdpersonal bär med sig.

Utöver digitala lås har man även börjat testa digital nattillsyn där vårdtagare ”besöks” via en kamera snarare än ett fysiskt besök av hemtjänst. Ett digitalt tillsynsbesök sker nattetid via en kamera, men endast under de tider som har angetts i det biståndsbeslut vårdtagaren accepterat. Om det skulle vara så att vårdtagaren inte syns på kameran eller att det föreligger behov utför nattpatrullen ett fysiskt hembesök.