Resultat från utvärderingen av strategiska innovationsprogram

Under  2017 har några av de strategiska innovationsprogrammen utvärderats. Dessa var Innovait, BioInnovation, Smartare Elektroniksystem, SIO Grafen, Swelife och IoT Sverige. Vid utvärderingen har de tre första verksamhetsåren för vardera av programmen utvärderats med avseende på ledarskap och etablering, vilket innefattar: etablering av en organisation, hur väl programmen har lyckats attrahera för området nya aktörer och skapa nya samarbeten mellan olika aktörer i samhället; hur programmen verkar för öppenhet, förtroende och alla behovsägares intressen; hur väl genomförda aktiviteter ligger i linje med vad programmen vill uppnå; hur väl programmen kommunicerar sina insatser och vilket stöd det ger till pågående projekt så att de kan bli framgångsrika.

Efter utvärderingen har Vinnova beslutat att samtliga programmen får vidare finansiering.

Rapporten kan läsas i sin helhet här: https://www.vinnova.se/contentassets/3aea26bb17784cd7b2c69340ea5d50f5/vr_17_05t.pdf