Strömstad

I Strömstad anser man sig fortfarande ligga i startgroparna för att anamma IoT. Man använder idag två lösningar inom hemtjänsten – nyckelfria lås och digitala trygghetslarm. Nyckelfria lås gör det möjligt för vårdpersonal attvid behov få tillträde till vårdtagares bostäder via en ”app” i sin smartphone. På så vis sparar man mycket möda då personal inte behöver bära med sig ett stort antal nycklar till olika lägenheter eller lägga värdefull tid på att åka och hämta nyckel på något kontor. Digitala trygghetslarm bärs i regel som ett armband och gör det möjligt för vårdtagare att larma på hjälp var man än befinner sig. Då larmet är baserat på GSM-teknik (liknande mobiltelefoner) kan larmen även användas till att etablera kontakt mellan vårdgivare och vårdtagare vilket skapar förutsättningar för effektiv hantering av tillbud samt en trygg och högkvalitativ vård.