Jin Moen ny programchef

Jin Moen

Sedan 1 april 2018 är Jin Moen ny programchef för IoT Sverige. Jin har tidigare arbetat som Affärs- och innovationsområdeschef för Internet of Sports vid RISE ICT (fd Swedish ICT), och skrev tillsammans med ett 20-tals aktörer en strategisk innovationsagenda för Framtidens sport och sportupplevelser. Hon har även varit VD och grundare av startupbolaget Movinto Fun som utvecklade den rörelsebaserade spelkonsolen Oriboo. Senast har Jin arbetat som samverkansledare vid Uppsala universitet Innovation med att stödja externa företag och organisationer i att samverka med akademin. Jin är utbildad teknisk fysiker från KTH, danspedagog från Dans- och cirkushögskolan och har disputerat i människa-datorinteraktion.

“Jag ser mycket fram emot att få bidra till att IoT-baserade lösningar kan göra nytta på riktigt inom offentlig sektor. I dag kan det ta upp till 10-15 år innan ny teknik implementeras, och vårt uppdrag på IoT Sverige och programkontoret är att kunna skapa förutsättningar för att reducera den tiden. Det gör vi bland annat genom att finansiera och sprida goda exempel på lyckade projekt, men också genom att utbyta lärdomar och kunskap om hur man på olika sätt kan skapa samhällsnytta med hjälp av IoT.”