Utmanande utlysning, stort intresse

IoT Sveriges utlysning IoT för innovativ samhällsutveckling stängde i mitten av mars. Ca 20 ansökningar lämnade in förslag motsvarande ett värde på närmare 300 MSEK med sökt totalt sökt belopp från Vinnova på ca 145 MSEK. Det visade sig vara höga krav på utlysningen då det var ca 30 konsortier som påbörjat arbetet med en ansökan ett par veckor innan utlysningen stängde men till slut var det endast 20 ansökningar som lämnades in. Kanske ställde vi för höga krav på de sökande? Vi tar tacksamt emot kommentarer på utlysningen så att det kan bli ännu bättre nästa gång!