Almedalen

Frukostseminarium under Almedalsveckan

Upplevd trygghet eller faktisk säkerhet, kan båda uppnås med IoT?

När sakernas internet (Internet of Things, IoT) i allt högre grad kommer till användning i samhället väcks ofta frågor kring hantering av personlig integritet. Däremot IoT kan också bidra till upplevd trygghet och faktisk säkerhet. Hur säkerställer vi att både nytta och säkerhet är tillräckligt bra?

 

Sverige har som mål att blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Då behöver vi även bli världsledande på att dra nytta av möjligheterna med IoT. Redan i dag lever vi i ett samhälle där fler och fler saker, såväl som människor och tjänster, är utrustade med sensorer, är uppkopplade och lämnar ifrån sig information som kan samlas in, bearbetas och presenteras. Utvecklingen går snabbt framåt och ofta ställs det frågetecken om bibehållande av personlig integritet och säkerhet. Hur ser vi på den nytta som IoT-lösningar kan bidra med i samhället i förhållande till riskerna? Kan ökad fysisk trygghet överskugga eventuella farhågor? Finns det någon anledning till oro alls?

Medverkande:
Loth Hammar, moderator
Jin Moen, programchef, IoT Sverige
Petra Liuski, projektledare IoT i vård och omsorg, Skellefteå kommun
Markus Bylund, strategichef it och digitalisering, Uppsala kommun

Plats:
Campus Gotland, sal B23, B-huset, ingång via huvudingången Cramergatan 3.

IoT Sveriges frukostseminarium i programmet för Almedalsveckan.