Svensk IoT-lösning sprids till Chile (26-28 september)

Mer information om IoT Sveriges besök i Chile finns under pressklipp.