Smart City Expo 2019 – inkluderande i en smartare stad!

IoT Sverige drivs av att göra skillnad. För ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld – med IoT!
I “tillsammansskap” med våra tretton hubbar och syster SIP:ar driver vi detta också internationellt. Inte minst från Smart City Expo 2019 i Barcelona!

Vår projektchef Olle Bergdahl, på hemväg, delar med sig från #SCEWC19:

  • Många av de lösningar som företagen presenterar generellt sett är mogna. Hårdvara och mjukvara samspelar och lösningarna är överlag designade med användaren i fokus. Det lyfts också fram att lösningarna är förberedda för att vara del av ett större ekosystem. Flera leverantörer trycker särskilt på vikten av öppna gränssnitt vilket blir oerhört viktigt i kedjan att dra nytta av den data som skapas. Det känns riktigt hoppfullt! *
  • Det är stort deltagande bland städerna i själva Expo. Städernas berättelser fokuserar på möjligheter och många exempel kretsar kring vad man gör konkret. Strategi- och planeringsfasen har övergått till action. Smart stad har rört sig från att inledningsvis varit ett projekt till att vara en central del i städernas omställning till att bli hållbara, attraktiva och inkluderande. Jag saknar dock två delar och det är områdena skola och hälsa. Min spaning är vi i en snar framtid kommer att se hälsa som en ”vertikal” under paraplyet smart stad. Det är en avgörande del och den borde vara lika självklar som hållbarhet att inkludera!
  • Området public safety har fått stort utrymme och det var väntat. Ett stort antal IoT-lösningar baserat på videokameror i kombination med mönsterigenkänning och AI återfinns på Expo. Likaså ett stort antal lösningar inom området mobilitet som tjänst (Mobility as a Service).

IoT Sverige med Olle blir varm i hjärtat när vi möter så många spännande och kreativa människor från företag och städer. Konferensdelen på Expo har ett tematiskt område som heter inclusive & sharing cities som är en arena för att dela allt det goda som skapas. Det är centralt i allt vi gör. Omfamna möjligheterna, testa, lära och att generöst dela erfarenheterna med varandra.