Huawei Technologies Sweden AB

Huawei är ett världsledande företag inom Informations- och kommunikationsteknik. Mer än 45% av våra globalt 170 000 anställda är verksamma inom forskning och utveckling.

Huawei har ett utvecklingscenter i Sverige med över 400 anställda som främst arbetar med mobilsystem. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Lund.

 


Kontakt 

Mårten Sundquist | E-post: marten.sundquist@huawei.com 

Telefon: 0700 903345 | Hemsida: www.huawei.com/en/about-huawei