IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT för ett bättre Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of Things (IoT). IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram finansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Broschyr IoT för smarta samhällen<< Läs om IoT för smarta samhällen!

Vad är Internet of things?

IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till situationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vårt fokus ligger på att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare och på det sättet stärka företagens internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Nyheter

Workshop i Umeå 16:e och 17:e januari

Den 16:e och 17:e januari anordnade IoT Sverige en workshop i Umeå. Under måndagen den 16:e presenterade våra IoT-hubbar sina pågående projekt och fick tillfälle att mingla med varandra och utbyta erfarenheter. Under tisdagen hade vi en LoRa-workshop där Elsys informerade om LoRa-tekniken, dess fördelar och vilka möjligheter som finns. Några av möjligheterna med LoRa presenteras här. Några av våra IoT-hubbar arbetar med just LoRa och intresset för workshoppen var mycket stort. Umeå har redan ett heltäckande LoRa-nät vilket täcker staden med enbart fem basstationer (bilden) …
Läs mer

IoTGuiden är här!

IoTGuiden är tänkt att vara ett stöd och inspiration inför företagets satsningar på en allt mer uppkopplad värld. Det som oftast kallas för Sakernas Internet eller Internet of Things. Besök IoTGuidens hemsida www.iotguiden.se eller ladda ner guiden direkt som pdf här. IoTguiden är ett projekt genomfört av Umeå universitet i samarbete med Fältcom och Telia Company. Projektet har nansierats inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas …
Läs mer

IoT Sveriges nya projekt!

IoT Sverige har finansierat åtta nya projekt i vår senaste utlysning (IoT för samhällsnytta). Geografiskt är projekten spridda över en stor del av Sverige, från Skellefteå i norr till Lund i söder. Dom beviljade projekten är: Skellefteå: IoT inom vård och omsorg i Skellefteå kommun Umeå: Kommunal IoT plattform – baserat på LoRaWAN Stockholm: Connected Water Monitoring Linköping:  Hot Remote – Det heta uppkopplade Linköping Göteborg:  LoV-IoT Helsingborg:  IoT som möjliggörare i dagens och framtidens byggnader Malmö/Skåne:  IoT – den uppkopplade vården Lund:  Smarta offentliga miljöer Mer information om projekten kommer inom kort! …
Läs mer

IoT Sveriges partstämma 2016

Den 25 oktober kl 10-13 höll IoT Sverige sin årliga partstämma. Dagen startade med frukost och en uppskattad posterutställning där projekt finansierade av IoT Sverige visades upp. Sedan berättade IoT Sveriges programchef Torbjörn om  IoT Sveriges satsning på IoT för samhällsnytta och vilka projekt som finansierats i vår senaste utlysning IoT för samhällsnytta. Därefter tog Darja Isaksson över och berättade lite om vad som händer globalt med IoT och om framtidens samhälle. Sedan var det dags för IoT Sveriges närvarande parter att kort presentera sig själva och sin verksamhet. Avslutningsvis valdes IoT Sveriges nya styrelse som kommer att se ut så här:  Petra Sundström, Husqvarna, Ordförande …
Läs mer

Startup-Sweden på jakt efter entreprenörer inom IoT

På jakt efter entreprenörer inom IoT Do you want to take your IoT startup to the next level? Apply to Startup-Sweden’s IoT Boot Camp in Stockholm! In collaboration with Ericsson and Telia the Boot Camp week will give your startup valuable insights, skills and networks to expand your business. Last day for applications is Sunday 23rd October 2016. more info here …
Läs mer

Alla nyheter