IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT för ett bättre Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of Things (IoT). IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram finansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Broschyr IoT för smarta samhällen<< Läs om IoT för smarta samhällen!

Vad är Internet of things?

IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till situationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vårt fokus ligger på att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare och på det sättet stärka företagens internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Nyheter

Vill du veta mer om vår utlysning?

I så fall har vi ett informationsmöte om utlysningen på Vinnova den 16 maj kl. 14-16. Anmälan till informationsmöte via mail till torbjorn.fangstrom@angstrom.uu.se Läs mer om vår utlysning här …
Läs mer

IoT Sveriges finansierar innovativ samhällsutveckling.

Hur kan Internet of Things (IoT) bidra till att lösa kommuners, regioners och landstings problem och utmaningar? Nu finns det möjlighet att besvara den frågan! Sök finansiering för att förbättra och effektivisera offentlig verksamhet och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft. Målet med utlysningen ”IoT för innovativ samhällsutveckling” är att identifiera kommuner, landsting, regioner, och myndigheter som vill bli ledande i användandet av IoT inom utvalda profilområden. Ett profilområde kan exempelvis vara hemtjänst, sophantering, energieffektivisering, eller vatten och avlopp. Profilområdet ska ha potential för att utvecklas med IoT och målet är implementera och testa nya IoT lösningar. Varje kommun, landsting, region, eller …
Läs mer

Bättre på att förklara smarta städer?

I Storbritannien gjordes nyligen en undersökning om vad invånarna egentligen vet om smarta städer. Resultatet visade att bara 18% hade hört talas om smarta städer – 8% trodde att en “smart city” var en stad som hade högre genomsnitt av universitet och högskolor och därför attraherade mer intellektuella invånare. Läs mer om undersökningen här …
Läs mer

Smarta städer och smarta invånare

Glömmer vi bort alla smarta invånare i  vår strävan att bygga smarta städer? Lite resonerande kring det finns att läsa här …
Läs mer

Öppen utlysning för innovationsprojekt med fokus på stödmetoder, verktyg och platformar för utveckling av cyberfysiska system

Öppen utlysning för innovationsprojekt med fokus på stödmetoder, verktyg och platformar för utveckling av cyberfysiska system Den 27/4 öppnar CPSE-Labs 3:e utlysning för att stimulera utveckling av innovativa Cyberfysiska produkter och tjänster (där fysiska, inbyggda och internet-system integreras). Ansökningar avser projekt som kan pågå i 9-12 månader; belopp som kan sökas ligger i storleksordningen 500 – 1000 KSEK. CPSE-Labs är en del av EU’s “Smart Anything Everywhere”-initiativ. Denna utlysning avser specifikt följande teman och tillämpningsdomäner:  Teman: Modellbaserad utveckling, simulering, interoperabilitet, samt säkerhetskritiska autonoma system. I samtliga fall avses stödmetoder, verktyg och/eller platformar. Domäner: Robotik och autonoma fordon, smarta städer, smart …
Läs mer

Alla nyheter