IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT för ett bättre Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of Things (IoT). IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram finansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Broschyr IoT för smarta samhällen<< Läs om IoT för smarta samhällen!

Vad är Internet of things?

IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till situationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vårt fokus ligger på att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare och på det sättet stärka företagens internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Nyheter

Öka effektiviteten, minska riskerna och öka omsättningen!

 Tre tunga argument för företag att satsa på Internet of Things lösningar enligt Anders Englund, vd på konsultföretaget Attentec …
Läs mer

Oroad över din fertilitet?

Hälsa är ett område som använder IoT har revolutionerat. Inom kort veta massor om sin fertilitet, sin testosteron nivå, sin inflammations nivå, nivån av vitamin D  och om man har några begynnande tecken på influensa. Alla tester sker i hemmet och presenteras på din telefon. Läs mer om Cue här …
Läs mer

Dom tre största utmaningarna för IoT utvecklare

Fler är 5 miljoner utvecklare är aktiva inom IoT är enligt Stijn Schuermans på VisionMobile – och fler kommer det att bli. Redan år 2020 förutspås antalet utvecklare att vara dubbelt så många.  Vilka är då dom största utmaningarna för IoT utvecklare? Läs mer om det här …
Läs mer

Bodybuilding och IoT

IoT och fitness har till största del bestått av olika typer av armband och  trådlösa pulsmätare – framför allt lämpade för hälsa och konditionsträning. Nu finns det äntligen något uppkopplat för alla kroppsbyggare.  Sculpt möter både kvalitén på dina muskler och uppskattar din fettprocenten.  Arnold here we come! …
Läs mer

IoT i gaffeln!

Om du är orolig för att du äter för snabbt och vill ha koll på hur många gafflar med mat och intensiteten som du äter med så finns det numera en IoT gaffel som hjälper dig med det …
Läs mer

Alla nyheter