IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT för ett bättre Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram finansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Broschyr IoT för smarta samhällen<< Läs om IoT för smarta samhällen!


Vad är Internet of things?

IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till situationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.


Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vårt fokus ligger på att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare och på det sättet stärka företagens internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Nyheter

Dom 9 skräpigaste IoT prylarna på Mobile World Congress?

TNW news listar dom 9 mest oanvändbara IoT-sakerna som fanns på Mobile World Congress i Barcelona. Håller du med med? …
Läs mer

IoT och säkerhet – hur minskar man sårbarheten?

Hur bygger vi egentligen säkra IoT nätverk? Är det genom att tvinga fram bättre  lösenord på uppkopplade saker eller krävs det ett att man bygger in säkerhetsmekanismer redan från början? Läs mer om det här …
Läs mer

New Technology for interactions with information

A possible future with new technology for interaction between humans and information. What will the world look like when we move beyond the keyboard and mouse? In this TED-talk check out prototypes for new ways of interacting with information …
Läs mer

Internet of Things och patent

Är du intresserad av IoT ur ett patent perspektiv så finns det möjlighet att lära sig mer om det här. Tomas Wässingbo berättar om utmaningar och alternativ som flertalet företag kommer att ställas inför när det gäller IoT.  Seminariet äger rum i Stockholm den 8 mars 2016.   …
Läs mer

Hur kommer IoT att påverka ekonomin i framtiden?

McKinsley & Company har gjort en analys över hur IoT kommer att påverka ekonomin i framtiden. Slutsatsen är att 4-11 billjoner dollar per år 2025. Vill du vet mer så finns deras rapport här …
Läs mer

Alla nyheter