IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT för ett bättre Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of Things (IoT). IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram finansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Broschyr IoT för smarta samhällen<< Läs om IoT för smarta samhällen!

Vad är Internet of things?

IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till situationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vårt fokus ligger på att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare och på det sättet stärka företagens internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Nyheter

Kan din TV spionera på dig?

Allt fler saker blir uppkopplade i våra hem. Men hur påverkar det egentligen vår säkerhet? Läs mer om vad US director of national intelligence säger om IoT och säkerhet …
Läs mer

AIOTI Recommendations for future collaborative work in the context of the Internet of Things Focus Area in Horizon 2020

The Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) publishes the twelve Reports containing the “Recommendations for future collaborative work in the context of the Internet of Things Focus Area in Horizon 2020” covering the main focus areas of the Internet of Things (IoT) Work Program 2016-2017.  Read reports: here …
Läs mer

EU: Network Technologies newsletter

Please find here the newsletter of the Network Technologies website. It is hosted by the Digital Agenda for Europe Newsroom. We are committed to ensuring that all our stakeholders have visibility of our work and know how to get involved. You receive this newsletter because you have previously shown interest and/or have been involved in the networks research area by submitting a project proposal, by receiving research grants from an EU project, by working as an expert or by attending one of our stakeholder events. If this Newsletter was forwarded to you and you are interested to receive it directly …
Läs mer

IoT Sverige deltar i kartlägning av digitaliseringen inom svensk industri

Den svenska regeringen  har gett VINNOVA i uppdrag att tillsammans med näringsliv, akademi och offentlig sektor genomföra insatser för att främja en digitaliserad svensk industri. Det handlar bland annat om att genomföra en kartläggning av teknikområden med stort digitalt innehåll med betydelse för industrin och av svenska styrkeområden. Exempel på områden som pekas ut är automation och robotik.  IoT Sverige deltar inom sitt område. Uppdraget ska redovisas 16-06-30 …
Läs mer

Recommendations for future collaborative work in the context of the Internet of Things Focus Area in Horizon 2020

AIOTI Recommendations for future collaborative work in the context of the Internet of Things Focus Area in Horizon 2020  The Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) publishes the twelve Reports containing the “Recommendations for future collaborative work in the context of the Internet of Things Focus Area in Horizon 2020″ covering the main focus areas of the Internet of Things (IoT) Work Program 2016-2017.  Read reports: here …
Läs mer

Alla nyheter