IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT för ett bättre Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). IoT Sverige är ett Strategiskt innovationsprogram. Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Broschyr IoT för smarta samhällen<< Läs om IoT för smarta samhällen!


Vad är Sakernas internet?

IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till sitationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.


Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vi vill att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar och att stärka företags internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Nyheter

IoT Sveriges trend-rapport: IoT 2017

Vill du veta mer om trenderna kring Internet of Things under 2017? IoT Sveriges programkontor har tagit fram en rapport som visar vad som varit mest aktuellt under året i samband med sakernas internet. Vilka ämnen pratade man om? Vilka organisationer nämndes mest? Det och mycket mer finns sammanställt i IoT Sveriges rapport. Rapporten finns att tanka hem här: IoT_trend_report_2017 …
Läs mer

IoT Sveriges nya parter

Det har på senare tid kommit in ett gäng nya parter till programmet. Partförsamlingen är numera utökad med följande organisationer: Siemens AB Stiftelsen Stockholms tekniska institut Stena Metall AB Ann-Marie Rosendahl Digital Verksamhetsutveckling AB ( Induo AB Svenska stadsnätsföreningen Business Vision Davitor Internet of Humans Hajstorp AB Quality IT Solutions AB New innovation management AB Open Logger Systems AB …
Läs mer

Resultat från utvärderingen av strategiska innovationsprogram

Under  2017 har några av de strategiska innovationsprogrammen utvärderats. Dessa var Innovait, BioInnovation, Smartare Elektroniksystem, SIO Grafen, Swelife och IoT Sverige. Vid utvärderingen har de tre första verksamhetsåren för vardera av programmen utvärderats med avseende på ledarskap och etablering, vilket innefattar: etablering av en organisation, hur väl programmen har lyckats attrahera för området nya aktörer och skapa nya samarbeten mellan olika aktörer i samhället; hur programmen verkar för öppenhet, förtroende och alla behovsägares intressen; hur väl genomförda aktiviteter ligger i linje med vad programmen vill uppnå; hur väl programmen kommunicerar sina insatser och vilket stöd det ger till pågående projekt så …
Läs mer

Kommande utlysningar inom H2020

Inom H2020 planeras en rad ICT-relaterade utlysningar under 2018-2020. Dessa är sammanfattade i dokumentet GuidetoICT-relatedactivitiesinWP2018-20. På hemsidan https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2017/programme.cfm kan man tanka hem en massa nyttiga presentationer gällande kommande utlysningar …
Läs mer
IoT Sveriges utlysning hösten 2017

Nu har IoT Sveriges nya utlysning öppnat!

Nu har IoT Sveriges utlysning IoT för innovativ samhällsutveckling öppnat! Har ni en idé om lösningar för offentlig sektors utmaningar? Innefattar er idé någon form av Internet of Things, IoT? Om det här stämmer in på er projektidé kan ni söka upp till 12 miljoner kronor i det strategiska innovationsprogrammet IoT Sveriges nya utlysning. Utlysningen (inkl ansökan) på Vinnovas hemsida. Läs mer …
Läs mer

Alla nyheter