IoT för ett bättre Sverige

Internet of Things Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att dra nytta av möjligheterna med Internet of Things (IoT).
IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram finansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande åren kommer IoT Sverige att satsa på IoT för innovativ samhällsutveckling.
Vårt fokus ligger på att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare och på det sättet stärka företagens internationella konkurrenskraft.
De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Du kan läsa mer om vad IoT Sverige arbetar med och vad vi gjort under det senaste verksamhetsåret i de här broschyrerna. [PDF]

Broschyr IoT för smarta samhällen