IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT för ett bättre Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of Things (IoT). IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram finansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Broschyr IoT för smarta samhällen<< Läs om IoT för smarta samhällen!

Vad är Internet of things?

IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till situationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vårt fokus ligger på att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare och på det sättet stärka företagens internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Nyheter

Almedalen

Frukostseminarium under Almedalsveckan

Upplevd trygghet eller faktisk säkerhet, kan båda uppnås med IoT? När sakernas internet (Internet of Things, IoT) i allt högre grad kommer till användning i samhället väcks ofta frågor kring hantering av personlig integritet. Däremot IoT kan också bidra till upplevd trygghet och faktisk säkerhet. Hur säkerställer vi att både nytta och säkerhet är tillräckligt bra? Sverige har som mål att blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Då behöver vi även bli världsledande på att dra nytta av möjligheterna med IoT. Redan i dag lever vi i ett samhälle där fler och fler saker, såväl som människor …
Läs mer

9 st nya hubbar

VINNOVA har nu tillkännagivit resultatet av vår utlysning IoT för innovativ samhällsutveckling 2018 och vilka projekt som får finansiering de kommande  åren. De projekt som får finansiering är: FOSF – IoT för folkhälsa genom sport och friluftsliv (Peak region AB) Smart hållbar stadsutveckling (Stockholm stad) IoT för tillgänglighet (Sundsvalls kommun) Water Monitoring Networks – iWater (Stockholm stad) De Lekfulla Sakernas Internet (Linköpings kommun) Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios (Sotenäs kommun) Säker och pålitlig tillsyn i äldreboende (Solna kommun) IoT och Offentlig Logistik (Region Östergötland) IoT-hubb Skola (Kungsbacka kommun) Vi ser fram emot att samarbeta med projekten de …
Läs mer

Nya parter under våren

Under senare delen av våren har Partsförsamlingen utökats med följande organisationer: Esri Sverige AB Högskolan i Halmstad Iioote AB Magnea AB Induo AB Orange Business Sweden AB Topgolf Sweden AB …
Läs mer

Agneta Ekholm ny administrativ koordinator

Sedan 16 april 2018 är Agneta Ekholm ny administrativ koordinator för IoT Sverige. Hon kommer senast från forskargruppen farmakometri, institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet, där hon arbetade som administrativ assistent och hon var tidigare anställd som informatör vid Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för Stad och Land. Agneta är utbildad till jurist vid Uppsala universitet och också systemadministratör utbildad vid Wallininstitutet, Borlänge. “Jag tycker att uppdraget som IoT Sverige har är både spännande och intressant, och tror att vi på programkontoret genom de projekt vi finansierar kan visa och sprida hur IoT på ett ekonomiskt försvarbart, relativt enkelt och smart sätt kan …
Läs mer

Utmanande utlysning, stort intresse

IoT Sveriges utlysning IoT för innovativ samhällsutveckling stängde i mitten av mars. Ca 20 ansökningar lämnade in förslag motsvarande ett värde på närmare 300 MSEK med sökt totalt sökt belopp från Vinnova på ca 145 MSEK. Det visade sig vara höga krav på utlysningen då det var ca 30 konsortier som påbörjat arbetet med en ansökan ett par veckor innan utlysningen stängde men till slut blev det som sagt ca 20 ansökningar som lämnades in. Kanske ställde vi för höga krav på de sökande. Vi tar tacksamt emot kommentarer på utlysningen så att det kan bli ännu bättre nästa gång! …
Läs mer

Alla nyheter