IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT för ett bättre Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). IoT Sverige är ett Strategiskt innovationsprogram. Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Broschyr IoT för smarta samhällen<< Läs om IoT för smarta samhällen!


Vad är Sakernas internet?

IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till sitationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.


Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vi vill att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar och att stärka företags internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

IoT Sveriges utlysning hösten 2017

Nu har IoT Sveriges nya utlysning öppnat!

Nu har IoT Sveriges utlysning IoT för innovativ samhällsutveckling öppnat!

Har ni en idé om lösningar för offentlig sektors utmaningar? Innefattar er idé någon form av Internet of Things, IoT? Om det här stämmer in på er projektidé kan ni söka upp till 12 miljoner kronor i det strategiska innovationsprogrammet IoT Sveriges nya utlysning.

Utlysningen (inkl ansökan) på Vinnovas hemsida.

Läs mer.

 

På gång i IoT Sverige

 


22-23 november 2017 IoT Sverige är med på Smarta städer på Stockholmsmässan. Programchefen kommer sitta med i en panel bestående av representanter från de strategiska innovationsprogrammen.

 

Twitter om IoT – 30 senaste dagarna

Nyheter

IoT Sverige projekt presenteras på Miljöministermöte i Batumi

Åttonde juni presenterar svenska ambassadören i Georgien projektet Miljöväder på Miljöministermötet i Batumi. Projektet Miljöväder drivs av IVL och fick finansiering via IoT Sveriges utlysning hösten 2015. Länk till IVLs pressmeddelande …
Läs mer

Utlysning – IoT för innovativ samhällsutveckling

Vår utlysning IoT för innovativ samhällsutveckling  öppnat! Missa inte chansen att söka pengar och vara med och lösa framtiden utmaningar. Inom ramen för utlysningen har vi satt upp en lista för IoT kunniga aktörer. Vill du också stå med på den listan så finns instruktioner om hur du går tillväga här …
Läs mer

Vill du veta mer om vår utlysning?

I så fall har vi ett informationsmöte om utlysningen på Vinnova den 16 maj kl. 14-16. Anmälan till informationsmöte via mail till torbjorn.fangstrom@angstrom.uu.se Läs mer om vår utlysning här …
Läs mer

IoT Sveriges finansierar innovativ samhällsutveckling.

Hur kan Internet of Things (IoT) bidra till att lösa kommuners, regioners och landstings problem och utmaningar? Nu finns det möjlighet att besvara den frågan! Sök finansiering för att förbättra och effektivisera offentlig verksamhet och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft. Målet med utlysningen ”IoT för innovativ samhällsutveckling” är att identifiera kommuner, landsting, regioner, och myndigheter som vill bli ledande i användandet av IoT inom utvalda profilområden. Ett profilområde kan exempelvis vara hemtjänst, sophantering, energieffektivisering, eller vatten och avlopp. Profilområdet ska ha potential för att utvecklas med IoT och målet är implementera och testa nya IoT lösningar. Varje kommun, landsting, region, eller …
Läs mer

Bättre på att förklara smarta städer?

I Storbritannien gjordes nyligen en undersökning om vad invånarna egentligen vet om smarta städer. Resultatet visade att bara 18% hade hört talas om smarta städer – 8% trodde att en ”smart city” var en stad som hade högre genomsnitt av universitet och högskolor och därför attraherade mer intellektuella invånare. Läs mer om undersökningen här …
Läs mer

Alla nyheter