IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT för ett bättre Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). IoT Sverige är ett Strategiskt innovationsprogram. Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Broschyr IoT för smarta samhällen<< Läs om IoT för smarta samhällen!


Vad är Sakernas internet?

IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till sitationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.


Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vi vill att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar och att stärka företags internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

IoT Sveriges utlysning hösten 2017

Nu har IoT Sveriges nya utlysning öppnat!

Nu har IoT Sveriges utlysning IoT för innovativ samhällsutveckling öppnat!

Har ni en idé om lösningar för offentlig sektors utmaningar? Innefattar er idé någon form av Internet of Things, IoT? Om det här stämmer in på er projektidé kan ni söka upp till 12 miljoner kronor i det strategiska innovationsprogrammet IoT Sveriges nya utlysning.

Utlysningen (inkl ansökan) på Vinnovas hemsida.

Läs mer.

 

På gång i IoT Sverige

 

 

Twitter om IoT – 30 senaste dagarna

Nyheter

IoT Sverige på Almedalsveckan

Hur nyttjar vi sakernas internet, öppna data och förstärkt verklighet för att skapa en smart region? IoT Sveriges satsning på innovativ samhällsnytta presenteras tillsammans med Luleå tekniska universitet och Region Västerbotten under Almedalsveckan i Visby, den 4 juli kl. 15. Lokal Novgorodsgränd 1 Kom, lyssna och diskutera med oss! Mer information om seminariet finns här …
Läs mer

Vill du veta mer om vår utlysning?

I så fall har vi ett frukostmöte om utlysningen på ESV (Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89) den 20 juni kl. 08.30-09.30 Seminariet är öppet för alla som arbetar i statsförvaltningen. Kaffe och smörgås serveras från 08.15. Mer information om frukostmötet hittar du här. Läs mer om vår utlysning här …
Läs mer

Internet of Things Competitions Nordic

Skapa din egen IoT prototyp och få chansen att vinna 100 000 SEK. Deadline den 1 juli. Läs mer om tävlingen här …
Läs mer

IoT Sverige projekt presenteras på Miljöministermöte i Batumi

Åttonde juni presenterar svenska ambassadören i Georgien projektet Miljöväder på Miljöministermötet i Batumi. Projektet Miljöväder drivs av IVL och fick finansiering via IoT Sveriges utlysning hösten 2015. Länk till IVLs pressmeddelande …
Läs mer

Utlysning – IoT för innovativ samhällsutveckling

Vår utlysning IoT för innovativ samhällsutveckling  öppnat! Missa inte chansen att söka pengar och vara med och lösa framtiden utmaningar. Inom ramen för utlysningen har vi satt upp en lista för IoT kunniga aktörer. Vill du också stå med på den listan så finns instruktioner om hur du går tillväga här …
Läs mer

Alla nyheter