IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT för ett bättre Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). IoT Sverige är ett Strategiskt innovationsprogram. Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Broschyr IoT för smarta samhällen<< Läs om IoT för smarta samhällen!


Vad är Sakernas internet?

IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till sitationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.


Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vi vill att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar och att stärka företags internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

IoT Sveriges utlysning hösten 2017

Nu har IoT Sveriges nya utlysning öppnat!

Nu har IoT Sveriges utlysning IoT för innovativ samhällsutveckling öppnat!

Har ni en idé om lösningar för offentlig sektors utmaningar? Innefattar er idé någon form av Internet of Things, IoT? Om det här stämmer in på er projektidé kan ni söka upp till 12 miljoner kronor i det strategiska innovationsprogrammet IoT Sveriges nya utlysning.

Utlysningen (inkl ansökan) på Vinnovas hemsida.

Läs mer.

 

På gång i IoT Sverige

 


22-23 november 2017 IoT Sverige är med på Smarta städer på Stockholmsmässan. Programchefen kommer sitta med i en panel bestående av representanter från de strategiska innovationsprogrammen.

 

Twitter om IoT – 30 senaste dagarna

Nyheter

Smarta städer och smarta invånare

Glömmer vi bort alla smarta invånare i  vår strävan att bygga smarta städer? Lite resonerande kring det finns att läsa här …
Läs mer

Öppen utlysning för innovationsprojekt med fokus på stödmetoder, verktyg och platformar för utveckling av cyberfysiska system

Öppen utlysning för innovationsprojekt med fokus på stödmetoder, verktyg och platformar för utveckling av cyberfysiska system Den 27/4 öppnar CPSE-Labs 3:e utlysning för att stimulera utveckling av innovativa Cyberfysiska produkter och tjänster (där fysiska, inbyggda och internet-system integreras). Ansökningar avser projekt som kan pågå i 9-12 månader; belopp som kan sökas ligger i storleksordningen 500 – 1000 KSEK. CPSE-Labs är en del av EU’s “Smart Anything Everywhere”-initiativ. Denna utlysning avser specifikt följande teman och tillämpningsdomäner:  Teman: Modellbaserad utveckling, simulering, interoperabilitet, samt säkerhetskritiska autonoma system. I samtliga fall avses stödmetoder, verktyg och/eller platformar. Domäner: Robotik och autonoma fordon, smarta städer, smart …
Läs mer

IoT Sverige tar fram svensk guide för IoT

Ulrika Westergren och hennes kollegor på Umeå universitet har ett projekt från IoT Sverige där dom tar fram en guide för internet of things. Läs mer om deras spännande projekt här …
Läs mer

Standarder och hur det inte borde funka…

Om du var en av dom som köpte Revolvs smarta-hem produkter så vet du säkert redan vad som hände när företaget blev uppköpt av  Google ägda Nest. Annars kan du läsa mer om hur Revolvs smarta-hem produkter blir oanvändbara här …
Läs mer

IoT boostar Parkinsons forskning

Pfizer och IBM kommer tillsammans att utveckla ett system för att hämta in och utbyta data för att utveckla forskningen om Parkinsons och för att i framtiden kunna ge bättre vård till Parkinson patienter. Läs mer om det här …
Läs mer

Alla nyheter