IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT för ett bättre Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). IoT Sverige är ett Strategiskt innovationsprogram. Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Omslag broschyr IoT för Smarta samhallen<< Läs om IoT för smarta samhällen!


Vad är Sakernas internet?

IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till sitationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.


Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vi vill att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar och att stärka företags internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Twitter om IoT – 30 senaste dagarna

På gång i IoT Sverige

 


4 september 2017  Styrelsemöte med IoT Sverige

8-10 september 2017  IoT Sverige deltar på East Sweden Hack, både som utställare och jurymedlem.

11-12 oktober 2017 Konferensen eFörvaltningsdagarna på Stockholmsmässan där IoT Sverige kommer att ställa ut.

14-16 november 2017 Kvalitetsmässan som är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. IoT Sveriges programchef deltar i en panel 16:e november.

22-23 november 2017 IoT Sverige är med på Smarta städer på Stockholmsmässan. Programchefen kommer sitta med i en panel bestående av representanter från de strategiska innovationsprogrammen.

 

Nyheter

New Technology for interactions with information

A possible future with new technology for interaction between humans and information. What will the world look like when we move beyond the keyboard and mouse? In this TED-talk check out prototypes for new ways of interacting with information …
Läs mer

Internet of Things och patent

Är du intresserad av IoT ur ett patent perspektiv så finns det möjlighet att lära sig mer om det här. Tomas Wässingbo berättar om utmaningar och alternativ som flertalet företag kommer att ställas inför när det gäller IoT.  Seminariet äger rum i Stockholm den 8 mars 2016.   …
Läs mer

Hur kommer IoT att påverka ekonomin i framtiden?

McKinsley & Company har gjort en analys över hur IoT kommer att påverka ekonomin i framtiden. Slutsatsen är att 4-11 billjoner dollar per år 2025. Vill du vet mer så finns deras rapport här …
Läs mer

Kan din TV spionera på dig?

Allt fler saker blir uppkopplade i våra hem. Men hur påverkar det egentligen vår säkerhet? Läs mer om vad US director of national intelligence säger om IoT och säkerhet …
Läs mer

AIOTI Recommendations for future collaborative work in the context of the Internet of Things Focus Area in Horizon 2020

The Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) publishes the twelve Reports containing the ”Recommendations for future collaborative work in the context of the Internet of Things Focus Area in Horizon 2020” covering the main focus areas of the Internet of Things (IoT) Work Program 2016-2017.  Read reports: here …
Läs mer

Alla nyheter