IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT för ett bättre Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). IoT Sverige är ett Strategiskt innovationsprogram. Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Omslag broschyr IoT för Smarta samhallen<< Läs om IoT för smarta samhällen!


Vad är Sakernas internet?

IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till sitationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.


Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vi vill att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar och att stärka företags internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Twitter om IoT – 30 senaste dagarna

På gång i IoT Sverige

 


11-12 oktober 2017 Konferensen eFörvaltningsdagarna på Stockholmsmässan där IoT Sverige kommer att ställa ut.

14-16 november 2017 Kvalitetsmässan som är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. IoT Sveriges programchef deltar i en panel 16:e november.

22-23 november 2017 IoT Sverige är med på Smarta städer på Stockholmsmässan. Programchefen kommer sitta med i en panel bestående av representanter från de strategiska innovationsprogrammen.

 

Nyheter

IoT Sveriges nya parter

Efter styrelsemötet i måndags har IoT Sveriges partförsamling berikats med följande företag: CAG Group AB Appivo AB Andersson & Ärneman Aktiebolag We Consulting AB Apica AB Dewire Consultants Aktiebolag …
Läs mer

Urban ICT Arena

Igår träffade vi på programkontoret Petra Dalunde från Urban ICT Arena i Kista. Här är en beskrivning av deras verksamhet. Vad är Urban ICT Arena? Urban ICT Arena är en öppen testbädd och samverkansplattform med olika formella och informella mötesplatser samt en IT-infrastruktur med både trådbunden och trådlös. Den kommer bland annat att kunna fungera som testbädd för nya affärsmodeller, samverkans- och utbildningsformer, innovationer och funktioner. Med Urban ICT Arena skapas rätt förutsättningar för tester och demonstrationer där alla de nya digitala teknologierna ryms i en levande stadsmiljö. Testbädden är uppbyggd som ett stort knytkalas, där den som vill tillhandahålla …
Läs mer

Internet of Things Conference

Den 23-24 maj arrangeras Sveriges största IoT-konferens i Malmö med över 500 deltagare och välrenommerade talare från runt om i Europa. Mer fakta: www.iotconf.se Konferens den 23:e maj och workshops den 24:e Malmö Sessioner, paneldebatter och workshops Målgrupp: Alla som är intresserade av att veta mer om IoT. 5:e upplagan Samarrangemang mellan Jayway och Skånes största dagstidning, HD-Sydsvenskan …
Läs mer

IoT Sthlm #26: IoT <3 Open Data

På IoT Stockholms meetup nr 26 kommer fokus ligga på öppen data. Det kommer även vara stort fokus på hack4sweden. IoT Sveriges programchef Torbjörn Fängström kommer vara där och prata om IoT inom offentlig sektor. Anmälan görs genom meetup nedan https://www.meetup.com/IoTStockholm/events/237187939/ …
Läs mer

Varför behövs IoT?!

Frågar du dig ofta varför IoT egentligen behövs? Här har Tele2 gjort en video som verkligen visar oss varför IoT behövs! …
Läs mer

Alla nyheter