Ansökan om partskap i det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Alla, som uppfyller baskriterierna, är välkomna att som parter i partförsamlingen vara med och påverka inriktningen av IoT Sverige. Det är kostnadsfritt att vara part i IoT Sverige.

Som part i IoT Sverige har du möjlighet att påverka inriktningen av IoT Sveriges insatser. Som part får du också träffa andra parter och en ökad insikt om andra branscher.

Baskriterier för partskap

För att bli en part i IoT Sverige ska du tillhöra en organisation med säte i Sverige, exempelvis kommun, landsting, företag, myndighet, universitet och högskola eller branschorganisation.

Fördelar

Parterna har möjlighet att påverka programmets satsningar och inriktning. Som part får du dessutom möjlighet att träffa och nätverka med andra organisationer och branscher på bland annat partstämman.
Styrelsens ledamöter väljs från våra parter och av partstämman.

Åtaganden

Som part förväntar vi oss att ni vill vara med och utveckla Sveriges användning av IoT. Det utgår ingen ersättning. Vi förväntar oss också att parten deltar i den årliga workshoppen för parter, samt den årliga partstämman.

Rättigheter/skyldigheter

Part har rösträtt på den årliga partstämman och blir presenterad som part på IoT Sveriges webb.

Ansökan

Fyll i nedanstående formulär.

En organisation som uppfyller baskriterierna ansöker genom att fylla i nedanstående formulär och upprätta en avsiktsförklaring som signeras och skickas till programkontoret. Genom att skriva under den intygas att IoT Sveriges stadgar lästs igenom.
Programkontoret granskar ansökan och kontaktar den sökande för eventuell komplettering.

När ansökan är komplett förbereder programkontoret underlag för beslut i styrelsen om medlemskap vid kommande ordinarie styrelsemöte. Handlingarna måste vara kompletta minst 2 veckor före nästkommande styrelsemöte för att hinna behandlas.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta programkontoret info@iotsverige.se.