Ansökan om partskap

Ansökan om partskap i det strategiska innovationsprogrammet IoT

Alla, som uppfyller baskriterierna, är välkomna att som parter i partförsamlingen vara med och påverka inriktningen av IoT Sverige. Mer information om hur du ansöker om att bli en part i IoT Sverige finns nedan. Det är kostnadsfritt att vara part i IoT Sverige.

Varför vill IoT Sverige involvera flera parter?

Som part i IoT Sverige har du möjlighet att påverka inriktningen av IoT Sveriges insatser. Som part får du också träffa andra parter och en ökad insikt om andra branscher. Medlemmar i styrelsen  väljs utifrån parterna.

Vem kan vara part? Baskriterier

För att bli en part i IoT Sverige ska du tillhöra en organisation med verksamhet i Sverige, exempelvis företag, myndighet, universitet och högskola, kommun och landsting, branschorganisation.

Vilka fördelar har man som part?

Parterna har möjlighet att påverka programmets satsningar och inriktning. Som part får du dessutom möjlighet att träffa och nätverka med andra organisationer och brancher på bland annat partstämman. Det finns också möjlighet att delta i styrelsen.

Vilka åtaganden?

Som part förväntar vi oss att du brinner för att utveckla Sveriges användning av IoT. Det utgår ingen ersättning. Vi förväntar oss också att parten deltar i den årliga workshoppen för parter, samt den årliga partstämman.

Vilka rättigheter/skyldigheter?

Parter har rösträtt på den årliga partstämman och blir presenterad som part på IoT Sveriges hemsida.

Hur ansöker man?

Genom att fylla i en Ansökan om partskap och ett Letter of Intent. I LoI-brevet intygas även att dokumentet Regler för samverkan lästs igenom.

Vem kan jag fråga om jag behöver mer information?

Kontaktpersoner på programkontoret