Partskap

Ansökan och LoI

Nya parter kan ansluta sig till partnerförsamlingen genom att deklarera viljan att stödja SIP-IoT genom ansökan och undertecknat ett Letter of Intent (LoI). Part skall i LoI  förklarar sitt stöd till SIP-IoT och anger vilka resurser i form av finansiella medel och/eller eget arbete som avsätts för att stödja programmet.

Programkontoret bereder ansökningar från nya parter inför beslut i styrelsen. Part kan lämna församlingen i samband med partstämma.

 

Partstämma

Alla parter kallas till partstämma en gång per år. Partstämman ska hållas under perioden 1 september till 31 oktober.

Programkontoret (Upppsala univeristiet) kallar till partstämma  4 -12 veckor före stämman.

Styrelsen och ordförande tillsätts av partstämman. En valberedning väljs på partstämman.