Är du en IoT-kunnig aktör?

Har din organisation en djup och bred förståelse för IoT både vad gäller affärsmöjligheter och teknik?

Då kanske du är intresserad av att finnas med på IoT Sveriges lista av IoT-kunnig aktörer inom utlysningen IoT för innovativ samhällsutveckling?

Står du med på denna lista kan kommuner, landsting, regioner, och myndigheter som letar samarbetsparter för utlysningen att kunna kontakta er för att vara del i en ansökan inom ramen för utlysningen IoT för innovativ samhällsutveckling.

Observera att deltagande i projekt kräver medfinansiering på minst 50% för företag. Detta innebär att din organisation måste gå in med åtminstone samma belopp som söks via utlysningen.

Om du vill stå med på listan så skicka följande information i ett mail till sip-iot@it.uu.se

  1. Namn på din organisation
  2. webbadress
  3. Kort beskrivning av din organisation (max 250 tecken inklusive mellanslag)
  4. Namn på en kontaktperson
  5. Epost till kontaktpersonen
  6. Telefonnummer till kontaktpersonen

Skriv IoT-aktör i ämnesraden