Attentec

attentec_150
Attentec utvecklar kundanpassade lösningar inom internet of things (IoT) som gör våra kunders processer, produkter och erbjudanden bättre och mer konkurrenskraftiga och som underlättar människors vardag.

Attentec använder ramverk speciellt utvecklade för att ta fram IoT-tillämpningar, vilket gör att vi snabbt kan leverera robusta lösningar. Som kund får du snabbt en färdig lösning som kan driftas på en egen server eller i molnet. Ramverken är speciellt designade för att vara flexibla, utbyggbara och skalbara. Du kan direkt fokusera på värdeskapandet i din tillämpning, utan att varje gång behöva implementera det som är gemensamt för alla IoT-lösningar. Attentecs lösningar levereras med anpassade webbsidor och appar för att uppfylla varje kunds och varje tillämpnings särskilda behov.

Läs mer om hur Attentec arbetar med IoT här.

 


Kontakt 

Anders Englund | E-post: anders.englund@attentec.se 

Telefon: +46 70 620 96 59 | Hemsida: www.attentec.se