Avsiktsförklaring

Ladda ner och fyll i formuläret Avsiktsförklaring. Formuläret kan skickas direkt om man har möjlighet att använda en digital signatur, annars kan man fylla i och sedan skriva ut det och skicka det till adressen längst ner på avsiktsförklaringen.
Lägg märke till att man måste ha läst igenom IoT Sveriges stadgar innan man skickar formuläret.