Avsiktsförklaring


Ladda ner och fyll i formuläret Avsiktsförklaring. Formuläret kan skickas direkt om man har möjlighet att använda en digital signatur, annars kan man fylla i och sedan skriva ut det och skicka det till adressen längst ner på avsiktsförklaringen.
Lägg märke till att man måste ha läst igenom dokumentet “Regler för samverkan” innan man skickar formuläret.