Blekinge Tekniska Högskola

 

image001Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.
BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå, där teknik och IT integreras med andra ämnen för att bidra till lösningar på samhällets utmaningar. BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga den ska söka efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. Forskningen sker i samverkan med näringsliv och samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar.

 


Kontakt 

Professor Tobias Larsson, dekan fakulteten för teknikvetenskaper | E-post: Tobias.larsson@bth.se 

Telefon: 0455385525 | Hemsida: http://www.bth.se