Blink Services

Som Sveriges nätverksoperatör för LoRaWAN™ erbjuder vi stad och kommun ett öppet nätverk, tillgängligt för alla saker och alla människor. Vi driver utvecklingen av digitala Smart City-lösningar
med målsättningen att skapa säkra, hållbara och effektiva samhällen. Vi kallar det för en sensorstödd samhällsplanering och erbjuder skalbara tjänster för att underlätta den digitaliseringsprocess
som vi befinner oss i.
 


Kontakt

Helena Björk | E-post: helena@blink.services

Hemsida: www.blink.services