Blue Sience Park

Blue Science Park är en innovationsmiljö som stärker Blekinges ställning inom Telecom/IT med fokus på IoT, eHälsa och Marin teknik genom samarbete mellan näringslivet, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge. Vi är över 70 medlemmar och vår kompetens är unik då vi har ett lokalt ekosystemet som sträcker sig från forskning och utbildning till producerande företag och avancerade användare.


Kontakt

Magnus Forsbrand | E-post: magnus.forsbrand@bluesiencepark.se

Telefon: 070 870 5100 | Hemsida: www.bluesciencepark.se/