Seminarium om offentlig upphandling

Den 25 oktober klcokan 13.00-15.00 kommer Vinnova och Upphandlingsmyndigheten att hålla ett seminarium om offentlig upphandling. Seminariet kommer att handla om att hantera möjligheter och fallgropar i samband med offentlig upphandling och innovation. Mer information och anmälan görs här.  

IoT Sveriges omvärldsbevakning

IoT Sverige genomför tillsammans med forskare på Umeå universitet en omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen går ut på att kartlägga hur IoT används inom olika kommuner i Sverige. På sidan https://iotsverige.se/omvarldsbevakning/ läggs de senaste omvärldsbevakningarna successivt upp.

Urban ICT Arena

Igår träffade vi på programkontoret Petra Dalunde från Urban ICT Arena i Kista. Här är en beskrivning av deras verksamhet.   Vad är Urban ICT Arena? Urban ICT Arena är en öppen testbädd och samverkansplattform med olika formella och informella mötesplatser samt Läs mer …