Ett sätt att visualisera mål och vision är med en så kallad effektlogik. En effektlogik är ett sätt att systematiskt och visuellt formulera sambanden mellan aktiviteter och insatser och de förändringar man vill uppnå. IoT Sveriges effektlogik är ett levande dokument som återspeglar programmets prioriteringar, åtgärder och uppmätta resultat. En komprimerad version av effektlogiken presenteras nedan.

Effektlogiken i sin helhet finns tillgänglig via det digitala verktyget Trello och kan hittas här.

Har du åsikter om programmets effektlogik? Lämna en kommentar nedan.

Kommentera