Etteplan

 

Att lösa morgondagens tekniska utmaningar kräver nytänkande. – Vi kallar det för Engineering with a difference.

Etteplan är specialister inom industritekniska lösningar, embedded systems och IoT-tjänster samt lösningar för teknisk dokumentation, till världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för våra kunders produkter och tekniska processer under hela produktlivscykeln.

Vi är 500 medarbetare i Sverige spridda över 14 kontor och är fler än 2 800 teknikspecialister internationellt.


Kontakt

Jan Berneryd | E-post: jan.berneryd@etteplan.com

Telefon: 070 243 82 23 | Hemsida: http://www.etteplan.com/sv