Pil Tillbaka till kalendarium

Almedalen 2018

3 juli, 2018 klockan 8:00 9:00

Upplevd trygghet eller faktisk säkerhet? Kan vi uppnå både och med hjälp av IoT?

Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23

IoT Sveriges seminarium i Almedalen 2018

När sakernas internet (Internet of Things, IoT) i allt högre grad kommer till användning i samhället väcks ofta frågor kring hantering av personlig integritet. Men IoT kan också bidra till upplevd trygghet och faktisk säkerhet. Hur säkerställer vi att både nytta och säkerhet är tillräckligt bra?

Sverige har som mål att blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Då behöver vi även bli världsledande på att dra nytta av möjligheterna med IoT. Redan i dag lever vi i ett samhälle där fler och fler saker, såväl som människor och tjänster, är utrustade med sensorer, är uppkopplade och lämnar ifrån sig information som kan samlas in, bearbetas och presenteras. Utvecklingen går snabbt framåt och ofta ställs det frågetecken om bibehållande av personlig integritet och säkerhet. Men hur ser vi på den nytta som IoT-lösningar kan bidra med i samhället i förhållande till riskerna? Kan ökad fysisk trygghet överskugga eventuella farhågor? Eller finns det ingen anledning till oro alls? Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige fokuserar på att skapa förutsättningar för samhällsnyttig IoT som syns, skalar och skapar tillväxt. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Medverkande

  • Loth Hammar, Moderator
  • Jin Moen, Programchef, IoT Sverige
  • Petra Liuski, Projektledare IoT i vård och omsorg, Skellefteå kommun
  • Markus Bylund, Strategichef it och digitalisering, Uppsala kommun
  • Mats Björk, Digital Strateg, Esatto
  • Bengt Simonsson, Användarföreningen för välfärdsteknologi

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.