IoT Sverige: SME-satsning 2018

Utlysning #7: Sluten utlysning, samarbete mellan SMF och IoT-hubbarnas kommunala bolag

Pilotsatsningen pågick under våren 2018, och projekten avslutades under 2018.

Ta del av information om satsningen här

Syftet med satsningen var att öka möjligheterna för små och medelstora företag (SMF) att samarbete med offentliga aktörer. De fyra hubbarna som fått finansiering inom utlysning #5 ombads att arbeta fram några utmaningar/problem för den kommun som hubben samarbetar med inom valt profilområde. Det behöver inte vara problem som hubben har identifierat direkt i sitt projekt men ska helst ligga inom valt profilområde.

Urvalsprocessen var sedan:

  • Problembeskrivningarna läggs ut på en hemsida som presenteras för små företag.
  • Till varje problem finns en kontaktperson från kommunen som företag kan kontakta för att få en bättre (även teknisk) förståelse för problemet/utmaningen.
  • Företagen får lämna in förslag på lösningar på en sida. Teknikexperter som skrivit på sekretessavtal granskar samt ger en första feedback på förslaget till företaget.
  • Företagen får presentera sina lösningsidéer för kommunerna på ett event. På detta event rekommenderas vilka förslag som bör lämna in en ansökan till Vinnova enligt en definierad mall. De som rekommenderar är kommunerna med stöd från tekniska experter.
  • Presentationerna ska vara som rundabordssamtal.
  • Företagen lämnar in ansökan till Vinnova.
  • Projekten startar efter att ansökan beviljats av Vinnova.

Utfall

Satsningen resulterade i två beviljade projekt, ca 550 000 kr i beviljat stöd och 600 000 kr i egenfinansiering från projektparterna.

  • Solceller IoT
  • Gamification

Finansiering

2021-06-21

IoT för samhälls­nytta i offentlig sektor

Välkommen att söka finansiering för innovativa IoT-projekt som bidrar till samhällsnytta i offentlig sektor. IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas…

Läs mer
2020-05-08

Vinnova: Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

I det här erbjudandet välkomnar Vinnova projektförslag som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Projekten ska utveckla nya digitala…

Läs mer
2020-05-05

Formas och Vinnova: AI i klimatets tjänst

Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har…

Läs mer
2020-04-22

Vinnova: Expert­bedömning av AI-projekt i offentlig sektor

I denna utlysning erbjuds offentliga organisationer en möjlighet att få en expertbedömning av ett tänkt innovationsprojekt inom artificiell intelligens. Vår ambition är att det ska…

Läs mer
Visa fler finansieringar Pil

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.