Vanliga frågor och svar om utlysningen

Måste vi först söka Förberedelseprojekt och sedan Genomförandeprojekt? Eller kan vi söka vilken typ av projekt vi vill?

Ni väljer projekttyp helt utifrån de behov och förutsättning som ni har. Det går bra att direkt söka ett Genomförandeprojekt eller ett Prototyputvecklingsprojekt.

Vi är ett kommunalt bolag, en Science park, innovationsfrämjande organisation edyl som ägs av kommunen/regionen. Är vi en offentlig aktör? Kan vi vara koordinator eller projektledare?

Kommunala bolag och andra organisationer med offentliga uppdrag kan vara en ”offentlig aktör” och/eller ”behovsägare”. Vi rekommenderar starkt att behovsägaren är koordinator och projektledare, i första hand för att säkerställa att behovsägaren är engagerad i och styr över projektets inriktning. Om det finns särskilda skäl till varför en annan aktör med nära koppling till behovsägaren, tex en innovationsfrämjande aktör, är koordinator eller projektledare, ska detta beskrivas i ansökan. Var då noga med att förklara varför den valda koordinatorn/projektledaren är lämpligt och hur behovsägarens perspektiv tillvaratas i projektet.

Vi är ett företag/startup som har en innovation/IoT-lösning för att mäta x eller övervaka y. Kan vi söka bidrag i utlysningen?

För att företag ska kunna söka bidrag, måste ansökan ske tillsammans med en offentlig aktör. Det är dessutom viktigt att projektet utgår från den offentliga aktörens behov och verksamhet. Vi rekommenderar därför att ni tar kontakt med en kommun eller region som är intresserad av att vara med att utveckla eller testa er lösning tillsammans med er.

Hur mycket bidrag kan vi söka från er?

Hur mycket din organisation kan söka beror på typ av organisation och roll i projektet. För företag (organisationer med ekonomisk verksamhet) så är det statsstödsreglerna som avgör hur mycket bidrag du kan få. Det kan variera från 50%-100% beroende på storlek och de aktiviteter som ska genomföras i projektet. Läs mer om regler för statlig stöd till ekonomisk verksamhet på Vinnovas webbsida.

Projektet som helhet kan motta maximalt 50% av projektets totala budget i bidrag. Så om projektet har kostnader för 1 000 000 kr, kan projektparterna dela på maximalt 500 000 kr från Vinnova. Hur mycket bidrag respektive part får, beror alltså på dess organisationstyp, storlek och vad den ska utföra i projektet.

De övriga 500 000 kr i kostnader ska täckas genom så kallad egenfinansiering eller medfinansiering (även kallad motfinansiering). Egenfinansieringen kan bestå av kontanta insatser från projektparterna, egen arbetsinsats eller andra typer av resurser. Den egna finansieringen måste dock kunna redovisas separat och vara kopplat till projektet. Glöm inte att räkna med indirekta kostnader eller andra omkostnader som ni har för projektet.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.