Vanliga frågor och svar om utlysningen

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för offentliga aktörer i samverkan med företag, civilsamhället, akademi, institut och innovationsaktörer. För förberedelseprojekt är det tillräckligt med en offentlig aktör, men samverkan med företag uppmuntras.

Vad kan vi söka för?

Ansökan kan göras för 1) Förberedelseprojekt för offentliga organisationer som vill komma igång med IoT 2) Prototyputvecklingsprojekt med målet att testa IoT-idéer i offentlig sektor och 3) Genomförandeprojekt för att skala IoT-lösningar i offentlig sektor.

Hur ansöker vi?

Ansökan ska skickas in via särskilt formulär i Intressentportalen på Vinnovas webbsida. Även projektplanen ska beskrivas i formuläret. 

Här kan du se exempel på hur formuläret ser ut.

Hur mycket bidrag kan vi söka från er?

Hur mycket din organisation kan söka beror på typ av organisation och roll i projektet. För företag (organisationer med ekonomisk verksamhet) så är det statsstödsreglerna som avgör hur mycket bidrag du kan få. Det kan variera från 50%-100% beroende på storlek och de aktiviteter som ska genomföras i projektet. Läs mer om regler för statlig stöd till ekonomisk verksamhet på Vinnovas webbsida.

Projektet som helhet kan motta maximalt 50% av projektets totala budget i bidrag. Så om projektet har kostnader för 1 000 000 kr, kan projektparterna dela på maximalt 500 000 kr från Vinnova. Hur mycket bidrag respektive part får, beror alltså på dess organisationstyp, storlek och vad den ska utföra i projektet.

De övriga 500 000 kr i kostnader ska täckas genom så kallad egenfinansiering eller medfinansiering (även kallad motfinansiering). Egenfinansieringen kan bestå av kontanta insatser från projektparterna, egen arbetsinsats eller andra typer av resurser. Den egna finansieringen måste dock kunna redovisas separat och vara kopplat till projektet. Glöm inte att räkna med indirekta kostnader eller andra omkostnader som ni har för projektet.

När är sista dag för att skicka in ansökan till utlysningen?

Sista dag för att skicka in ansökan till Vinnova är onsdagen den 30 september 2020, kl 14.00.

Kan andra läsa vår ansökan?

Ansökningar som lämnas in till Vinnova blir allmänna handlingar. Men Vinnova lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

Det innebär att Vinnova måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men Vinnova sekretessbelägger den information som de bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

Vad händer när utlysningen har stängt?

När ansökan registrerats mejlar Vinnova en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

När utlysningen stängt går det inte att ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ansökan bara kompletteras om Vinnova ber om det.

Vi vill skriva en bra ansökan. Finns det några enkla tips vi kan del av?

Som ett lärande för att skriva en bra ansökan har IoT Sverige tagit fram fem snabba tips:

– Läs utlysningstexten noga!
– Fokusera på nyttan!
– Samarbeta med relevanta aktörer!
– Ta jämställdhet och hållbarhet på allvar!
– Börja i god tid!

Läs mer om de fem tipsen här.

Vi skulle vilja ha möjlighet att ställa frågor kring vår ansökan. Är det möjligt att göra det enkelt?

Varje tisdag och torsdag kl 9-10 i perioderna 2 juni-2 juli samt 11 augusti-24 september 2020, har IoT:s programkontor öppet för drop-in rådgivning kring utlysningen via Zoom.

Du ansluter enkelt till dessa på denna Zoom-länk.

Det går också bra att kontakta programchef Jin Moen, på mejl eller telefon 018-471 7270, eller projektansvarige Olle Bergdahl, på mejl eller telefon 018-471 5987.
(Notera att IoT Sveriges programkontor har semesterstängt v 28-31).

Hur kan vi hitta andra aktörer att koppla oss samman med för att få till en relevant och samhällsnyttig projektansökan?

Som en del av vår utlysning erbjuder IoT Sverige alla aktörer som är intresserade att ”visa upp sig” på en öppen sida på IoT Sveriges webbplats. Denna ”matchmaking”-sida ger aktörer möjlighet att koppla sig samman med andra för att bygga starka projektkonsortium och skapa en projektansökan till IoT Sveriges pågående utlysning.

Så här funkar det:

1. Du som aktör fyller detta formulär i där du anger kort vad ni kan bidra med, vilken typ av aktörer ni vill bli sammankopplade med och varför. 

2. Du som aktör mejlar också en kort ”mobilfilmsnutt” på max tre minuter (eller länk till film) eller motsvarande material i PDF eller PPT till info@iotsverige.se.

3. När vi tagit emot er information publicerar vi detta på vår ”matchmaking”-sida. 

4. Det är fritt fram för dig som aktör att följa sidan och ta kontakt med de som verkar intressanta att koppla ihop sig med i en ansökan. 

När får vi besked om vår ansökan om vår ansökan beviljats eller ej?

Vinnova meddelar beslut kring utlysningen fredagen 11 december 2020.

När kan beslutade projekt starta?

Från torsdagen den 14 januari och senast 1 mars 2020 kan beslutade ansökningar sätta igång sina projekt.

Måste vi först söka Förberedelseprojekt och sedan Genomförandeprojekt? Eller kan vi söka vilken typ av projekt vi vill?

Ni väljer projekttyp helt utifrån de behov och förutsättning som ni har. Det går bra att direkt söka ett Genomförandeprojekt eller ett Prototyputvecklingsprojekt.

Vi är ett kommunalt bolag, en Science park, innovationsfrämjande organisation edyl som ägs av kommunen/regionen. Är vi en offentlig aktör? Kan vi vara koordinator eller projektledare?

Kommunala bolag och andra organisationer med offentliga uppdrag kan vara en ”offentlig aktör” och/eller ”behovsägare”. Vi rekommenderar starkt att behovsägaren är koordinator och projektledare, i första hand för att säkerställa att behovsägaren är engagerad i och styr över projektets inriktning.

Om det finns särskilda skäl till varför en annan aktör med nära koppling till behovsägaren, tex en innovationsfrämjande aktör, är koordinator eller projektledare, ska detta beskrivas i ansökan. Var då noga med att förklara varför den valda koordinatorn/projektledaren är lämpligt och hur behovsägarens perspektiv tillvaratas i projektet.

Vi är ett företag/startup som har en innovation/IoT-lösning för att mäta x eller övervaka y. Kan vi söka bidrag i utlysningen?

För att företag ska kunna söka bidrag, måste ansökan ske tillsammans med en offentlig aktör. Det är dessutom viktigt att projektet utgår från den offentliga aktörens behov och verksamhet. Vi rekommenderar därför att ni tar kontakt med en kommun eller region som är intresserad av att vara med att utveckla eller testa er lösning tillsammans med er.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.