GPS Logik

Telemetri och mätteknik med GPRS, Sigfox eller Lora nätverk. Vi kan bistå med planering,
konfiguration, montering, service, support och drift av olika typer av
mobila och stationära mätenheter.

MÄT, -LOGGA, -LARMA, -RÄKNA, -ANALYSERA.


Kontakt

Johan Stenström | E-post: johan@gpslogik.com

Telefon: 0733-165 100 | Hemsida: www.eyeo.se , www.gpslogik.se