Helsingborg Oceanhamnen H+

helsingborg

Stadsförnyelse med effektivare resursanvändning

I Helsingborg undersöker man hur IoT kan bidra till att resurser används på ett mer effektivt sätt i byggprojektet H+. H+ är namnet på det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid, med ambitionen att till år 2035 förnya fyra hela stadsdelar. IoT kommer att användas för att kontrollera och optimera matspill, energi och vattenflöden. Man kommer också att undersöka affärsmodeller, arbetsprocesser samt funktionskrav och tekniska lösningar som krävs för att IoT ska kunna användas för att hushålla med begränsade resurser.


Projekt: IoT som möjliggörare för monitorering och ­optimering av hållbara resurssystem i H+ byggnader

Område: Infrastrukturteknik, miljöanalys, husbyggnad

Kontaktperson: magnus.gunnarsson@oresundskraft.se

Länk till projektet på Vinnovas hemsida