Induo AB

Induo är specialister på lösningar för uppkoppling av processer, sensorer och maskiner via kabel, mobilnät eller fristående radionät. Vi fokuserar mycket på IoT och kanske framförallt på IIoT (Industrial Internet of Things). Vårt fokus inom IIoT ligger på hur nätverk kan förändra processer och öka effektiviteten inom industri, process och fordonsindustrin. Maskin-till-maskin (M2M) och fjärranslutning av maskiner är egentligen inte nytt, det nya är att skapa ett IIoT ekosystem som gör det möjligt att integrera affärssystem, produktionssystem och andra system som kan dra nytta av denna information som till exempel underhållssystem och inköpssystem. Allt måste samlas i ett säkert ekosystem.

Ett annat fokus är hur smarta system ombord på fordon kan minska stilleståndstider och öka effektivitet. Tekniska lösningar kan användas för att fatta bättre beslut, minska driftstopp och uppnå ett bättre utnyttjande av resurser.

Det finns massor av äldre system, maskiner och processer ute på fältet. Effektivisering av dessa processer blir ofta ett moment 22, maskinerna har många års livslängd kvar samtidigt som det skulle innebära stora möjligheter om dessa kunde förses med modern kommunikation och uppkoppling. Vi har inte bara system för framtidens IIoT utan vi har också byggstenar för att ta våra befintliga och ärvda system in i en IIoT-infrastruktur.

Vi levererar lösningar med stabil uppkoppling som ger en driftskontinuitet. För vissa system innebär driftskontinuitet att varje sekund räknas. Tappad kontakt är inget alternativt. Även ett kort avbrott i kommunikationen, så litet som en sekund kan innebära avbrott och ökade kostnader. För andra system kan driftskontinuitet innebära att ett mätvärde överförs när nivån i en tank börjar nå en kritisk nivå någon gång per år. Oavsett behov och ålder på system har vi en passande lösning. Vi är en trygg partner med en fot i M2M-marknaden (Machine to Machine) -en marknad vi servat med robusta lösningar i över 20 år.

 


Kontakt

Mikael Flodström | E-post: mikael@induo.com

Telefon: 08-6594103 | Hemsida: www.induo.com