Intel

Intel har som huvudsaklig verksamhet att erbjuda världsledande processorer och datorteknologi och göra framtidens upplevelser och lösningar på globala problem möjliga på ett säkert satt. Den del av Intel som bedrivs i Sverige har som huvudsaklig verksamhet att influera, marknadsföra och sälja lösningar inom Mobilnät, PC, tablets, Data Center och Internet of Things. Vidare sker kvalificerad utveckling inom teknologi som ingår i bland annat mobila nät. Intel driver
också ett Internet of Things innovations center i Kista, med syfte att accelerera världsledande innovation och utskalning av globala lösningar inom IoT i samverkan med innovationsbolag, globala bolag, stad och akademi som bidrar till att driva hållbarhet och skapa affärsvärde.

 


Kontakt 

Johan Falk | E-post: johan.falk@intel.com

Telefon: 076-8881754 | Hemsida: www.intel.se