IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT Sveriges utlysning hösten 2017

Utlysning för nya IoT–hubbar – utlysningen är stängd

Har ni en idé om lösningar för offentlig sektors utmaningar? Innefattar er idé någon form av Internet of Things, IoT? Om det här stämmer in på er projektidé kan ni delta i det strategiska innovationsprogrammet IoT Sveriges nya utlysning. 

Programmet är inriktat mot att stötta samhällsnyttiga IoT-projekt som är synliga, sprids och skapar tillväxt i den offentliga sektorn. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Målet med utlysningen är att:

  • Projekten ska bli världsledande i användandet av IoT för att möta offentliga organisationers utmaningar.
  • Projekten ska utvecklas till IoT-hubbar, det vill säga projekt som är ledstjärnor, som syns, skapar mycket uppmärksamhet, drar till sig ny finansiering och arbetar aktivt med att sprida det som utvecklats inom projektet till andra offentliga organisationer.
 • Deltagande företags internationella konkurrenskraft ska stärkas.

För att söka behöver ni:

 • Vara minst tre aktörer varav en offentlig verksamhet (t.ex. kommun, region eller liknande), ett företag och en aktör med stora kunskaper inom IoT (t.ex. ett lärosäte eller företag).
 • Planera projekten utifrån att den offentliga organisationen ska vara behovsägare och även projektkoordinerande.
 • Identifiera ett profilområde inom offentlig sektor där IoT kan effektivisera och skapa värde.
 • Med finansiering på 50% från deltagande offentlig behovsägare och företag.

Vad kan ni få:

 • Maximalt belopp som Vinnova kan bidra med till varje projekt är 12 miljoner kronor över en 3-årsperiod.
 • Stöd från programkontoret för IoT Sverige.
 • Utbyte av erfarenheter och stöd från de andra hubbarna inom IoT Sveriges satsning.

Bedömningen

 • Alla ansökningar konkurrerar med varandra.
 • En spridning bland profilområdena kommer att eftersträvas. Syftet är att komplettera befintliga IoT-Hubbars områden (https://iotsverige.se/vara-hubbar/), så nya profilområden kommer att prioriteras.
 • Hur aktörerna i konsortiet kompletterar varandra.
 • Projektens genomförbarhet och förväntade resultat samt dess innovativa värde och möjlighet att sprida lärdomar till andra verksamheter.

Tidsplan:

 • Utlysningen är öppen och kommer att stänga 13 mars 2018.
 • Förhoppningen är att projekten ska kunna starta i mitten av maj 2018.

Mer information:

Kontaktperson:

Torbjörn Fängström, IoT Sverige
070 167 93 90, torbjorn.fangstrom@uuinnovation.uu.se