Actensa

Actensa är ett rådgivningsföretag med fokus på affärsutveckling för IoT tjänster och produkter. Vi erbjuder våra uppdragsgivare affärsplaner, marknadsanalyser och tillgång till ledande aktörer och kompetens för IoT lösningar.

Kontakt person: Ulrik Sturk
Epost: ulrik.sturk@actensagroup.com
Telefon: 08 – 121 44 234