KTC Control AB

KTC Control AB  erbjuder fastighetsägare en helhetslösning av tekniska system och tjänster för energieffektivisering av fastigheter; från projektering och implementering till drift och underhåll.
Kontaktperson: Christoffer Börjesson
Epost:  Christoffer.borjesson@ktc.se
Telefon: 0702740005