Openlogger System AB

Openlogger System AB arbetar med IoT främst för laboratorier, vi kan hela kedjan från mätpunkt till användaren. Har installationen i hela Sverige och några i Danmark.

Kontaktperson: Patrik Gullstrand
Epost: patrik.gullstrand@openlogger.se
Telefon: 0709160531