Realtime Embedded AB

Vi på Realtime Embedded tar gärna ansvar för ditt Internet of Things (IoT)-projekt. Vi ser till att systemet designas på ett innovativt sätt, utan att ge avkall på tillförlitlighet och säkerhet. Vår utvecklingsavdelning tar hand om hela ditt projekt (eller delar av det) och utvecklar de sensorer och gateways, som är kärnan i systemet. Vi säkerställer att kommunikationen fungerar, oavsett om det är via kabel eller trådlöst. Och självklart ser vi till att systemet är designat så att det är säkert och lätt att underhålla och uppdatera.
Eftersom vi skapar framtidens produkter och system, kretsar en hel del av vår verksamhet kring FoU. Det är avgörande för att utveckla företaget. Vi investerar därför kontinuerligt i FoU och deltar i EU-finansierade forskningsprojekt. Dessutom samarbetar vi med universitet, högskolor och andra specialister, för att bygga en företagskultur där lärandet är en integrerad del av verksamheten.

 


Kontakt 

Jesper Hillberg, VD | E-post: jesper.hillberg@rte.se

Telefon: 070-5372223 | Hemsida: www.rte.se