SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande innovationspartner. Vi skapar värde och hållbar utveckling för näringsliv och samhälle genom att bidra med kompetens och nytta inom hela innovationskedjan.

Namn på kontaktperson: Niklas Grybe
Epost: niklas.grybe@sp.se
Telefonnummer: 0705 715 881