Start

Internet of things Sverige

Strategiska forsknings och innovationsprogrammet Internet of things (SIP-IoT) är ett program för att realisera aktuella delar ur den nationella agendan för Internet of things se svensk(PDF) och engelsk(PDF) utgåva. Vår mål är att svensk industri och offentlig sektor skall bli bäst i världen 2025 på att utnyttja fördelarna med IoT.

På gång under 2015

Januari

  • Uppföljning Strategiska projekt
  • Strategiskt styrelseseminarium

Februari

  • Utlysningar IoT-V15

Mars

  • Fyra temaseminarier

Maj

  • Vårseminarium SIP-IoT

Kontakt

IoT-Sverige har ett programkontor vid Uppsala universitet. Huvudansvarig och presskontakt är:

Torbjörn Fängström
E-post: torbjorn.fangstrom@angstrom.uu.se
Mobil: 070-167 93 90

Kommentera