IoT Sveriges parter

IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram – en kraftsamling där intressenter inom ett område går samman för att främja innovation. Inom programmet utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Vinnova står för IoT Sveriges finansiering, men programmets inriktning styrs av parterna, som väljer styrelsen och sätter ramar för verksamheten på partstämman.

Parterna är organisationer med verksamhet i Sverige, exempelvis företag, myndigheter, universitet och högskola, kommun och landsting, branschorganisationer som har en verksamhet inom IoT-området.

På denna sida listas alla IoT Sveriges parter. På kartan syns hur parterna är geografiskt placerade runt om i Sverige.

Vill din organisation bli part i IoT Sverige? Kolla in sidan Ansökan om partskap.