IoT Sveriges parter

IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram – en kraftsamling där intressenter inom ett område går samman för att främja innovation. Inom programmet utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Vinnova står för IoT Sveriges finansiering, men programmets inriktning styrs av parterna, som väljer styrelsen och sätter ramar för verksamheten på partstämman.

Parterna är organisationer med verksamhet i Sverige, exempelvis företag, myndigheter, universitet och högskola, kommun och landsting, branschorganisationer som har en verksamhet inom IoT-området.

På denna sida listas alla IoT Sveriges parter.

Vill din organisation också bli part i IoT Sverige? Läs mer på sidan Ansökan om partskap.

   

Jonas Enebrand AB/eFrid