IoT Sveriges parter

IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram – en kraftsamling där intressenter inom ett område går samman för att främja innovation. Inom programmet utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster.

Uppdatering 1 juli 2019:

Under hösten 2019 kommer vi att erbjuda ett antal nya sätt för intressenter att ta del av, bidra till och arbeta med programmet och IoT Sveriges verksamhet. Syftet med förändringen är att skapa ett ännu mer öppet och inkluderande program.

Mer information kommer att publiceras under september 2019. Så håll utkik i era digitala kanaler, och framför allt, boka in datumet 10 oktober 2019 för att delta på IoT Sveriges Årskonferens som hålls i Humanistiska teatern på Uppsala universitet.

För eventuella frågor, kontakta programchef Jin Moen.

 

 

   

Jonas Enebrand AB/eFrid