Actensa

Actensa är ett rådgivningsföretag med fokus på affärsutveckling för loT tjänster och produkter. Vi erbjuder våra uppdragsgivare  affärsplaner, marknadsanalyser och tillgång till ledande aktörer samt kompetens för loT lösningar. Vår nisch är att bidra till lösningar och tjänster som ökar våra kunders försäljning. Tidigare IoT projekt omfattar bla förstudie för etablering av global IoT-platform för konsumentprodukter.

 


Kontakt 

Ulrik Sturk | E-post: ulrik.sturk@actensagroup.com 

Telefon: 08-121 44 234 | Hemsida: actensagroup.com