Clayster Sweden AB

Clayster har som huvudsaklig verksamhet att utveckla och sälja produkter som tar fysiskt till digitalt. Det sker genom att etablera en decentraliserad infrastruktur som möjliggör för saker och tjänster att utbyta information enligt en säker, skalbar och interoperabel struktur som sen resulterar i upplevelser. Den del av Clayster som bedrivs i Sverige har som huvudsaklig verksamhet att utveckla och sälja denna mjukvara.

 


Kontakt 

Rikard Strid | E-post: rikard@clayster.com

Telefon: 070-8774333 | Hemsida: www.clayster.com