Digital Nordix AB

DNX – Global IoT Service Provider

Digital Nordix (DNX) erbjuder företag och organisationer en komplett lösning för att hantera, övervaka och styra sina smarta produkter oavsett vart i världen dessa produkter befinner sig. Lösningen bygger på standardiserade mobilprotokoll och molntjänstebaserade teknikplattformar som manageras av DNX personal.
För kunder som idag vill växa med IoT men saknar interna IoT resurser är DNX ett perfekt val. DNX har en robust och säker IoT kommunikations lösning som gör det enkelt att komma igång. DNX hanterar även insamling, lagring och normalisering av data som inhämtas från de distribuerade produkterna. För kunder med mer avancerade IT-produkter på fältet så erbjuder DNX en ny tjänst för att på distans kunna åtgärda underhåll och service för dessa produkter.
DNX har idag kunder inom medicinteknik, detaljhandel samt byggkonstruktion, och hanterar allt från global drift till regionala testbäddar. Vi samarbetar med de flesta teknikkonsultbolagen, installationsfirmorna och hårdvaruleverantörer.
Hör av er så hjälper vi er med ert IoT projekt.

 


Kontakt 

Mats Petterson | E-post: mats.pettersson@digitalnordix.com

Telefon: +46 706 260702 | Hemsida: digitalnordix.com