IP-Only Networks AB

IP-Only har som huvudsakligv erksamhet att tillhandahålla en öppen och neutral digital infrastruktur Sverige. Denna verksamhet relaterar till loT genom ett utbyggnad av ett öppet sensornät med LoRa-teknik för att erbjuda detta som en del av den öppna och neutrala digitala infrastrukturen.